Bloembergen, Nicolaas

(1920)

 


Americký fyzik, který se narodil v Holandsku. V roce 1981 získal Nobelovu cenu pro fyziku za spektroskopickém studie interakce elektromagnetického záření s látkou. Bloembergen použil jako první při těchto výzkumech laser. O cenu se dělí s A. SchawlowemK. Siegbahnem.

Bloembergen studoval na universitě v Utrechtu. V roce 1946 začal pracovat na prestižní Harvardově universitě, kde se věnoval spolu s E. Purcellem a R. Poundem výzkumu nukleární magnetické rezonance. PhD získal roku 1948 v Leidenu, poté se vrátil na Harvard. V roce 1951 se stal profesorem aplikované fyziky. Od roku 1958 je občanem USA.

Výzkum nukleární magnetické rezonance přivedl Bloembergena k maserům (lasery v mikrovlnné oblasti). Navrhl vysoce účinný třístupňový krystalový maser, který se stal hojně využívaným mikrovlnným zesilovačem. Bloembergen vyvinul metodu laserové spektroskopie, která umožňuje přesné zkoumání atomárních struktur. Formuloval základy nelineární optiky a zabýval se interakcí elektromagnetického záření s látkou.


Slavní lidé Aldebaran Homepage