Uhlenbeck, George Eugene

(1900–1988)


Holandsko-americký fyzik, který společně s Goudsmithem ukázal, že štěpení svazku atomů stříbra ve vnějším magnetickém poli (Stern-Gerrlachův experiment) je způsobeno existencí dalšího kvantového čísla, spinu. První rovnici pro částici se spinem potom nalezl Pauli. Uhlenbeck studoval chemické inženýrstvá v Delfách a poté fyziku a matematiku v Leidenu, kde získal bakalářský titul v roce 1920 a magisterský v roce 1923. Od roku 1925 pracoval v Leidenu jako asistent Ehrenfesta. Tam poznal Goudsmitha, se kterým objevil spin. Uhlenbeck byl dlouholetým přítelem Enrica Fermiho. V roce 1938 byl hostujícím profesorem na Kolumbijské univerzitě. V roce 1939 se stal profesorem teoretické fyziky na Univerzitě v Ann Arbor. Za Druhé světové války vedl teoretickou skupinu v radiační laboratoři v Cambridgi (USA). Po válce se vrátil do Ann Arbor. Od roku 1960 až do důchodu pracoval v Rockefellerově ústavu pro výzkum medicíny v New Yorku.


Slavní lidé Aldebaran Homepage