Ehrenfest, Paul

(1880–1933)


Rakouský fyzik, který se zabýval se statistickou fyzikou a termodynamikou. V roce 1900 navrhl model difúze a statistickou interpretaci druhé věty termodynamické. V roce 1912 se v Praze poprvé setkal s Albertem Einsteinem. Později pracoval v kvantové teorii rotujících systémů. Na jeho počest je pojmenován Ehrenfestův teorém (vztah mezi kvantovou a klasickou podobou pohybových rovnic).


Slavní lidé Aldebaran Homepage