Stokes, George Gabriel, sir

(1819–1903)


Irský matematik a fyzik. Studoval mechaniku kontinua, vlny v pružných tělesech, akustiku, optiku, ohyb vlnění, polarizaci atd. Na jeho počest je základní rovnice mechaniky kontinua nazvána Navier-Stokesova. Kromě hydrodynamiky se zabýval měřením změn gravitačního pole na povrchu Země. Jeho zájem překročil práh fyziky, zabýval se také chemií a botanikou. Vystudoval Pembrokeovu kolej v Cambridgi, kde v roce 1849 získal profesuru. Jsou po něm pojmenovány: Navierova-Stokesova rovnice (pohybová rovnice tekutiny), Stokesova věta (převod mezi plošným a křivkovým integrálem), jednotka viskozity stokes, Stokesův vektor (popisuje polarizaci), Stokesův posuv (mezi absorpční a emisní čárou), Stokesova linie (separatrisa v komplexní rovině) a Stokesův zákon (viskózní síla na těleso pohybující se v tekutině je 6πηRv).


Slavní lidé Aldebaran Homepage