Navier, Claude Louis

(1785–1836)


Francouzský inženýr a fyzik. V roce 1821 formuloval matematicky teorii pružnosti, takže poprvé mohly být prováděny přesné výpočty u různých konstrukcí. O rok později odvodil pohybovou rovnici pro viskózní tekutinu, která nese jeho jméno. Tato rovnice byla zobecněna Cauchym a řešena Poissonem. Na jejím odvození se také podílel Stokes, a proto se tato důležitá rovnice jmenuje Navier-Stokesova rovnice. V roce 1826 zavedl modul pružnosti.

V roce 1802 začal Navier studovat École Polytechnique, v roce 1804 pokračoval na École Nationale des Ponts et Chaussées, kde studia zakončil v roce 1806. Stal se specialistou na mechaniku, zabýval se mostními konstrukcemi. V roce 1824 se stal členem Francouzské akademie věd a v roce 1830 se stal profesorem na univerzitě, kterou vystudoval.


Slavní lidé Aldebaran Homepage