Schwinger, Julian Seymour

(1918–1994)

 


Americký teoretický fyzik zabývající se kvantovou teorií elektromagnetizmu. Navazoval na práce Diraca a byl spolutvůrcem kvantové elektrodynamiky. Zabýval se odstraňováním nekonečen vznikajících v teorii (tzv. renormalizací). Za vytvoření kvantové elektrodynamiky získal spolu s FeynmanemTomonagou Nobelovu cenu za fyziku pro rok 1965. Schwinger se také věnoval variačnímu počtu, vyvinul první model sjednocení elektromagnetické a slabé interakce, první model uvěznění kvarků (v 1+1 dimenzi), uvažoval o existenci více neutrin a zkoušel vytvořit kvantovou teorii pole se spinem 3/2. Vystudoval City College v New Yorku v roce 1936 a tamtéž získal pod vedením Rabiho PhD v roce 1939. Poté pracoval na Kalifornské univerzitě v Berkeley spolu s Oppenheimerem a později na Pуrduově univerzitě.


Slavní lidé Aldebaran Homepage