Feynman, Richard Philips

(1918–1988)


Americký fyzik, který se zabýval kvantovou elektrodynamikou a stal se jedním z jejích spolutvůrců. V roce 1965 byl za tyto práce odměněn Nobelovou cenou za fyziku spolu se Schin-Itiro TomonagouJulianem Schwingerem. Nejznámější je pravděpodobně díky Feynmanovým diagramům, které umožňují jednoduše provádět komplikované výpočty v kvantové teorii pole a jednoduše graficky prezentují probíhající kvantové procesy. R. P. Feynman byl vynikající pedagog a zanechal po sobě skvělou učebnici fyziky (Feynmanovy přednášky z fyziky), která je souhrnem jeho přednášek zapsaných studenty. V pozdějších letech také napsal několik populárních humorných sbírek o svém životě.


Slavní lidé Aldebaran Homepage