Schwarzschild, Karl

(1873–1916)

 


Německý matematik a fyzik. Studoval v Mnichově, kde se zabýval vznikem Sluneční soustavy. Svůj první vědecký článek o nebeské mechanice napsal v šestnácti letech. Devět let působil v Göttingen, kde spolupracoval s Kleinem, HilbertemMinkowskim. Hlavními tématy jeho prací byla elektrodynamika, optika a vyzařování hvězd. Za první světové války byl na frontě v Rusku, zabýval se vznikající kvantovou teorií a obecnou relativitou. Nalezl řešení Einsteinových rovnic pro případ sféricky symetrického zdroje, které vedlo na objev černých děr. Toto řešení nese jeho jméno (Schwarzschildovo řešení, 1916), stejně tak jako poloměr horizontu černé díry (Schwarzschildův poloměr). Karl Schwarzschild se ale nezabýval jen obecnou relativitou. Nalezl také kritérium pro vznik konvektivní zóny uvnitř hvězd. Po Schwarzschildovi je pojmenován kráter na Měsíci. Schwarzschild v Rusku těžce onemocněl a zemřel těsně po návratu do vlasti.


Slavní lidé Aldebaran Homepage