Klein, Felix Christian

(1849–1925)


Německý matematik a fyzik zabývající se především neeukleidovskou geometrií, topologií a teorií grup. Poukázal na propojení mezi geometrií a teorií grup. Klasifikoval geometrie na základě grup symetrií. Spolupracoval s Liem, byl podporován Clebschem. Je po něm pojmenován topologický útvar Kleinova láhev. Po většinu času působil v Göttingen. Vystudoval matematiku a fyziku na Univerzitě v Bonnu. Původně se chtěl stát fyzikem, ale pod vlivem Julia Plückera začal inklinovat spíše k matematice. V roce 1868 získal pod vedením Plückera na Univerzitě v Bonnu titul PhD. Profesorem se stal v roce 1872 na Univerzitě v Erlangenu.


Slavní lidé Aldebaran Homepage