Clebsch, Rudolf Friedrich Alfred

(1833–1872)


Německý matematik zabývající se variačním počtem a parciálními diferenciálními rovnicemi. Spolu s Gordanem se zabývali teorií Abelových grup. Na jeho počest jsou pojmenovány Clebschovy-Gordanovy koeficienty, které mají význam v kvantové teorii při skládání momentu hybnosti. Zemřel v raném věku na záškrt.


Slavní lidé Aldebaran Homepage