Gordan, Paul Albert

(1837–1912)


Německý matematik a fyzik, spolu s  Clebshem se zabýval teorií Abelových grup. Jsou po něm pojmenovány Clebschovy-Gordanovy koeficienty rozvoje při skládání momentu hybnosti. Zabýval se invarianty, zejména invarianty binárních forem a jejich konečnými bázemi. V teorii grup také úzce spolupracoval s Felixem Kleinem. Doktorandskou studenkou Gordana byla Ema Noetherová, která objevila vztah mezi symetriemi v přírodě a zákony zachování. Vystudoval na Univerzitě v Köningsbergu (byl studentem Carla Jacobiho), PhD získal na Wroclavské univerzitě (tehdy byla Wroclav součástí Německa, nyní leží v Polsku) v roce 1862.


Slavní lidé Aldebaran Homepage