Hilbert, David

(1862–1943)


Německý matematik, který se zabýval problémy geometrie (jsou po něm pojmenovány Hilbertovy prostory používané v kvantové teorii), teorií čísel, matematickou logikou, diferenciálními rovnicemi. Ve fyzice se pokoušel řešit problém tří těles. V roce 1900 zformuloval 23 zásadních matematických problémů jako výzvu k řešení ve 20. století. Některé z nich zůstaly dodnes nevyřešeny.


Slavní lidé Aldebaran Homepage