Rohrer, Heinrich

(1933)


Švýcarský fyzik a spoludržitel Nobelovy ceny za fyziku pro rok 1986, která mu byla udělena za vynález vzorkovacího tunelového mikroskopu, nového typu mikroskopu, který je schopen ukazovat jemnou strukturu materiálů na atomární úrovni. Rohrer se o cenu dělí spolu s německým fyzikem Gerdem Karlem Binnigem. Druhou polovinu ceny získal německý fyzik Ernst Ruska, který ji obdržel za vynález elektronového mikroskopu.

Rohrer se narodil v Buchs v Sankt Gallen ve Švýcarsku a studoval Švýcarský federální ústav technický, kde v roce 1960 dostal titul PhD. V roce 1963 se stal zaměstnancem výzkumné laboratoře IBM poblíže Curychu. Tady se spolu s Binnigem dali do konstrukce zařízení, které jim později umožnilo odhalit mikroskopickou strukturu povrchů zkoumaných materiálů. Nový mikroskop je založen na vlnovém charakteru elektronu, na který poprvé upozornil již ve dvacátých letech laureát Nobelovy ceny za fyziku – Louis de Broglie. Malá sonda s ostrým hrotem se pohybuje ve vakuu podél povrchu vzorku a emituje proud elektronů. Sebenepatrnější změna (i atomových rozměrů) vzdálenosti sondy od povrchu se zaznamená. Vhodným vzorkováním povrchu se pořídí třírozměrný obraz. Mikroskop může odhalit strukturu materiálů na atomární úrovni a poskytnout důležité informace o jejich složení. Vzorkovací tunelový mikroskop se používá při studiu biologických vzorků, k analýze průmyslových materiálů (jakými jsou jsou třeba supravodiče) a k testování miniaturních elektrických obvodů.


Slavní lidé Aldebaran Homepage