Binnig, Gerd Karl

(1947)


Německý fyzik a držitel Nobelovy ceny pro rok 1986 za vynález vzorkovacího tunelového mikroskopu. O cenu se dělí spolu s Heinrichem RohreremErnstem Augustem Friedrichem Ruskou, který vynalezl elektronový mikroskop.

Binnig se narodil ve Frankfurtu a studoval zde na Goetheho universitě, kde získal v roce 1978 titul PhD. V témže roce se stal zaměstnancem výzkumné laboratoře IBM poblíž Zürichu ve Švýcarsku a společně s Rohrerem začali pracovat na problému, jak zobrazit jemné detaily struktury látek. Přišli na myšlenku, že by se sonda emitující elektrony pohybovala kolem povrchu zkoumaného objektu a mapovala tak jeho povrch. Výsledkem práce byl tzv. vzorkovací tunelový mikroskop.

Nový mikroskop je založen na vlnovém charakteru elektronu, na který poprvé upozornil již ve dvacátých letech laureát Nobelovy ceny za fyziku Louis Victor de Broglie. Malá sonda s ostrým hrotem se pohybuje ve vakuu podél povrchu vzorku a emituje proud (tunel) elektronů. Sebenepatrnější změna (i atomových rozměrů) vzdálenosti sondy od povrchu se zaznamená. Vhodným vzorkováním povrchu se pořídí třírozměrný obraz. Mikroskop může odhalit strukturu materiálů na atomární úrovni a poskytnout důležité informace o jejich složení. Vzorkovací tunelový mikroskop se používá při studiu biologických vzorků, k analyzování průmyslových materiálů (jakými jsou jsou třeba supravodiče) a k testování miniaturních elektrických obvodů.


Slavní lidé Aldebaran Homepage