Ostrogradski, Michail Vasiljevič

(1801–1861)


Ruský matematik a fyzik, objevil Greenovu větu nezávisle na anglickém matematikovi a fyzikovi Greenovi. Jde vlastně o Gaussovu větu integrálního počtu ve dvou dimenzích. Byl jedním z nejvýznamnějších ruských matematiků, narodil se na území dnešní Ukrajiny. Vystudoval Charkovskou univerzitu, jeho učitelem byl Timofej Osipovski, který byl v roce 1820 zbaven funkcí z náboženských důvodů. Na protest proti tomu Ostrogradski odmítl účast u závěrečných zkoušek a nikdy proto nezískal doktorský titul z Charkovské univerzity. V letech 1822 až 1826 studoval na Sorbonně, v roce 1828 se vrátil do Ruska a stal se členem Akademie věd. Pracoval v St. Petěrburku. Zabýval se variačním a integrálním počtem (dodnes používáme jeho metodu na integraci racionálních lomených funkcí), teorií čísel, algebrou, geometrií, teorií pravděpodobnosti. Ve fyzice studoval pohyby pružných těles a zabýval se integrací pohybových rovnic. Navazoval na práce EuleraLagrange.


Slavní lidé Aldebaran Homepage