Green, George

(1793–1841)


Britský matematik a fyzik, který se zabýval pevnými látkami. V matematice se zabýval využitím vícerozměrných integrálů k popisu elektromagnetického pole. Odvodil Gaussovu větu ve dvou dimenzích nezávisle na Ostrogradském. Po Greenovi je pojmenována Greenova funkce: řešení parciální diferenciální rovnice s jednotkovým impulsem na pravé straně. Žil v Sneintonu, který je dnes součástí Nottinghanu. Pracoval zde jako mlynář, nicméně našel zalíbení v matematice, které se jako samouk věnoval stále více a více. Nakonec se rozhodl matematiku studovat a v roce 1832 byl přijat téměř ve svých 40 letech do Cambridge.


Slavní lidé Aldebaran Homepage