Lagrange, Joseph

(1736–1813)


Francouzský matematik a teoretický fyzik, který byl největším matematikem osmnáctého století. Jeho dílo Mécanique Analytique z roku 1788 bylo matematickým veledílem. Byla to první kniha mechaniky, která neobsahovala jediný jednoduchý diagram. Langrange vystřídal Eulera na místě ředitele Berlínské akademie. Langrange založil teorii diferenciálních rovnic. Nalezl řešení variačního problému nalezení optimální trajektorie pomocí diferenciálních rovnic. Dnes se tyto rovnice nazývají Lagrangeovy rovnice a jsou základem teoretické mechaniky. Jeden z jeho výroků zní: „U lidí jsem vždy pozoroval, že jejich nároky jsou v opačném poměru k tomu, co si opravdu zaslouží, to je jeden ze základů morálky.“


Slavní lidé Aldebaran Homepage