Hamilton, William Rowan

(1805–1865)


Irský matematik, který se pod vedením svého strýce lingvisty naučil mluvit čtrnácti jazyky. V sedmnácti letech odhalil chybu v  Laplaceově díle Celestial Mechanics. Předpověděl kónickou refrakci ve dvouosých krystalech, která byla zanedlouho experimentálně potvrzena Lloydem. Hamilton také rozšířil princip minima energie popsaný Maupertiem na Hamiltonův princip, základní variační princip v teoretické mechanice, který vede na Lagrangeovy rovnice. V diferenciálním počtu je po něm pojmenován Hamiltonův operátor, ve fyzice Hamiltonovy pohybové rovnice. Poslední třetinu svého života strávil pod vlivem alkoholu a již nijak nepřispěl k lidskému poznání.


Slavní lidé Aldebaran Homepage