Gordon, Walter

(1893–1939)  


Německý teoretický fyzik. Dětství prožil ve Švýcarsku, pozdní léta ve Švédsku (z důvodu politické situace v Německu). Vystudoval na Berlínské univerzitě, doktorský titul získal v roce 1921 pod vedením Maxe Plancka. V roce 1922 se stal asistentem Maxe von Laueho. Od roku 1926 působil v Hamburgu, kde se stal v roce 1930 profesorem. Od roku 1933 žil ve švédském Stockholmu.

Zabýval se teoretickou fyzikou. V roce 1927 spolu s Oskarem Kleinem navrhli relativistickou variantu Schrodingerovy rovnice, tzv. Kleinovu-Gordonovu rovnici. Původně předpokládali, že jde o správnou rovnici pro elektron. Nakonec se ukázalo, že jejich rovnice popisuje kvantově relativisticky částice se spinem 0, zatímco Diracova rovnice z roku 1928 je vhodná pro částice se spinem 1/2 (tedy právě pro elektron).


Slavní lidé Aldebaran Homepage