Laue, Max von

(1879–1960)


Německý držitel Nobelovy ceny za fyziku z roku 1914. Cenu získal za objev ohybu rentgenového záření na krystalu. To umožnilo vědcům zkoumat strukturu krystalů a následně i dokonale popsat strukturu a děje v pevných látkách, což je důležité pro vývoj moderní elektroniky.

Laue se stal v roce 1912 profesorem na univerzitě v Curychu. Jako první navrhl použít krystal k ohybu paprsků podobně jako difrakční mřížku. Ukázal, že když paprsek rengenového záření projde krystalem, nastává difrakce (ohyb) tohoto paprsku a následně se na fotografické desce umístěné kolmo na původní směr paprsku objeví charakteristický obrazec, který znázorňuje symetrické uspořádání atomů v krystalu. Tyto závěry byly v roce 1912 experimentálně ověřeny dvěma Laueho studenty pracujícími pod jeho vedením. Současně se ukázalo, že rentgenové záření je elektromagnetické vlnění stejně jako světlo a že krystal je tvořen mnoha pravidelně uspořádanými skupinami atomů.

Laue ocenil Einsteinovu teorii relativity, zabýval se kvantovou teorií, Comptonovým jevem a rozpadem atomů. V roce 1919 se stal ředitelem institutu pro teoretickou fyziku na univerzitě v Berlíně a v roce 1951 ředitelem berlínského Institutu Maxe Plancka pro výzkum fyzikální chemie.


Slavní lidé Aldebaran Homepage