Gerlach, Walther

(1889–1979)


Německý fyzik, spoluobjevitel spinu ve slavném Sternově-Gerlachově experimentu. Gerlach vystudoval Univerzitu Eberharda Karlse ve Frankfurktu nad Mohanem. Za První světové války sloužil v německé armádě. Podílel se na vývoji bezdrátové telegrafie. V roce 1922 uskutečnil se Sternem experiment vedoucí k objevu spinu. Svazek atomů stříbra procházel nehomogenním magnetickým polem a dopadal na skleněný disk. Došlo k jeho rozdělení na dva svazky, které bylo záhy vysvětleno jako důsledek existence spinu – vlastního rotačního a magnetického momentu částic. V roce 1925 se Gerlach stal profesorem na Univerzitě v Tübingenu. Toto místo převzal po Paschenovi. V roce 1929 se stal profesorem na Mnichovské univerzitě, kde místo převzal po Wienovi. Na této pozici zůstal až do května 1945, kdy byl uvězněn spojeneckými armádami. Byl vězněn ve Francii a později v Anglii. Údajně se podílel na vývoji německých zbraní. V roce 1946 se vrátil do Německa, pracoval na Univerzitě v Bonnu jako hostující profesor a od roku 1948 byl profesorem na Mnichovské univerzitě. Současně zde byl vedoucím katedry fyziky a rektorem univerzity (1948–1951). Poté zastával mnoho významných pozic v německé vědě.


Slavní lidé Aldebaran Homepage