Wien, Wilhelm Carl Werner Otto Fritz Franz

(1864–1928)


Německý fyzik, který dostal Nobelovu cenu za fyziku pro rok 1911 za posunovací zákon pro absolutně černé těleso. Tento zákon ukazuje, že vlnová délka maxima vyzařování klesá s teplotou tělesa. Teplejší tělesa tak vyzařují na kratších vlnových délkách než chladnější tělesa.

Wien získal doktorát na univerzitě v Berlíně v roce 1886 a brzo poté začal pracovat na problematice záření absolutně černého tělesa. Černé těleso vysílá záření v širokém rozsahu vlnových délek. Intenzita vyzařování je maximální pro jednu konkrétní vlnovou délku, jejíž hodnota je nepřímo úměrná teplotě. Tento vztah Wien odvodil v roce 1893 a vešel ve známost jako Wiennův posunovací zákon. Wien se pokusil o odvození intenzity vyzařování černého tělesa v závislosti na teplotě a byl úspěšný pro krátkovlnnou část spektra, v dlouhovlnné oblasti jeho vyzařovací zákon nebyl správný. Úplný zákon záření černého tělesa odvodil až Max Planck na základě předpokladu o kvantování energie záření a položil tak základy kvantové teorie.

Wien byl jmenován v roce 1899 profesorem na Univerzitě v Giessenu a v roce 1920 na Univerzitě v Mnichově. Také přispěl svými poznatky při výzkumu katodových paprsků (svazku elektronů) a paprsků X (svazku rentgenových fotonů).


Slavní lidé Aldebaran Homepage