Paschen, Louis Carl Heinrich Friedrich

(1865–1947)


Německý fyzik, jeden z nejlepších pozorovatelů spekter své doby. V roce 1895 studoval spektrum helia a ukázal, že jeho čáry jsou identické s čarami pozorovanými na Slunci Janssenem a Lockyerem. Roku 1908 objevil infračervené čáry ve vodíkovém spektru způsobené přechodem elektronu ze třetí energetické hladiny (Paschenovy čáry). Ve fyzice plazmatu Paschen objevil experimentálně vztah pro průrazné napětí (Paschenův zákon): U = 30pd + 1.35 kV, kde d je vzdálenost elektrod v centimetrech a p je tlak v atmosférách. Paschen studoval na univerzitách v Berlíně a ve Štrasburku. Profesorem se stal v roce 1901 na Univerzitě Eberharda Karla v Tübingenu.


Slavní lidé Aldebaran Homepage