Curie Skłodowska, Marie

(1867–1934)

 


Polka, rodným jménem Skłodowska. Pracovala se svým manželem Pierrem a objevila radioaktivní záření. Při pokusech s thoriem a uranem ukázala, že jsou radioaktivní a že radioaktivita je přímo úměrná množství radioaktivního materiálu. V roce 1898 prokázala radioaktivitu ve smolinci. Více než po roce objevila velmi radioaktivní radium. Další čtyři roky usilovně zpracovávala osm tun surové rudy, aby získala jeden gram radia. V roce 1903 obdržela Marie s manželem PierremHenri Bequerelem Nobelovu cenu za fyziku. Nobelovou cenou byla poctěna ještě jednou v roce 1911, a to za chemii, za izolaci čistého radia. Musela ji převzít sama, jelikož Pierre byl zabit při dopravní nehodě. A tak se stala paní Marie Curie Sklodowska jednou ze čtyř lidí, kteří se mohou pyšnit dvěmi Nobelovými cenami.

V dalších letech dcera Irené Joliot-Curie a syn Frédéric Joliot-Curie obdrželi Nobelovu cenu. Marie zemřela na leukémii, jako důsledek radioaktivního ozáření.


Slavní lidé Aldebaran Homepage