Becquerel, Henri Antoine

(1852–1908)


Francouzský fyzik, vnuk fyzika Antoine Césara Becquerela (1788–1878), syn fyzika Alexandra Edmonda Becquerela (1820–1891) a otec fyzika Jeana Becquerela (1878–1953).

Když v roce 1896, zkoumal fluorescenci v solích uranu, objevil čistě náhodou radioaktivitu ve smolinci. Fotografické desky, na kterých zůstal zbytek smolince, byly zamlžené. Ale poté co se tyto soli rozpustily a znovu vykrystalizovaly a desky zůstaly tmavé, usoudil, že nejde o luminiscenci. Dále ukázal, že všechny látky obsahující uran (nejen vybrané soli), způsobují zamlžení fotografických desek. Na rozdíl od luminiscence, u které je to jen u některých solí. Celá jeho práce nebyla ohodnocena až do doby, kdy publikovali MariePierre Currieovi svůj objev radioaktivity. Všichni tři byli oceněni Nobelovou cenou za fyziku v roce 1903. Na počest je po něm pojmenována jednotka aktivity radionuklidů.


Slavní lidé Aldebaran Homepage