Curie, Pierre

(1859–1906)

 


Francouzský chemik a fyzik, který spolu s Marií Curie objevil v roce 1898 ve smolinci uran, polonium a radium. Také přišel na to, že stálý magnet ztrácí magnetické schopnosti, když je zahřátý nad určitou teplotu, která se dnes nazývá Curieova teplota. Objevil také piezoelektrický jev: při deformaci piezoelektrického krystalu vzniká elektrické napětí. Zemřel nešťastnou náhodou při dopravní nehodě (byl sražen kočárem taženým koněm).


Slavní lidé Aldebaran Homepage