Cowan, Clyde Lorrain

(1919–1974)


Clyde Cowan objevil spolu s Frederickem Reinesem neutrino. Reines za tento objev dostal Nobelovu cenu za fyziku pro rok 1995 – v té době již Cowan nežil. Clyde Cowan se narodil v Detroitu v americkém státě Michigan dne 6. prosince 1919. Studoval hornictví a metalurgii, pracoval jako redaktor hornického časopisu (1939–1940). Bakalářem se stal v roce 1940, jeho studia ale přerušila druhá světová válka. Poté působil jako kapitán americké armády. Od roku 1942 byl nasazen v Anglii, kde vyvíjel očistné jednotky proti chemickým zbraním. Po válce se navrátil do USA, kde v roce 1946 ukončil aktivní službu v armádě. Na Washingtonské univerzitě dokončil magisterská studia a poté získal v roce 1949 titul PhD. Pak pracoval v Los Alamos, kde se seznámil s Reinesem. Od roku 1951 se spolu pokoušeli zachytit neutrino, úspěšní byli v roce 1956 v jaderné elektrárně v Savannah Rivers.

Wolfgang PauliEnrico Fermi předpověděli existenci neutrina již v roce 1930, ale díky jeho charakteristikám se ho řadu let nedařilo objevit. Na začátku padesátých let se Cowan spolu s Reinesem začali o detekci neutrina zajímat vážněji. V Richlandu a pak také v Savannah River Laboratories v Jižní Karolíně dělali své pokusy. V jejich experimentu jaderný reaktor chrlil neutrina kolem sebe a oni se je pokoušeli zachytávat do nádoby se čtyřmi sty litry speciálně připraveného roztoku vody a kadmiumchloridu. Když neutrino interagovalo s protonem (jádrem vodíku), vytvořilo pozitron a neutron. Pozitron v roztoku anihiloval s elektronem za vytvoření fotonu. Ten byl zaznamenán a detekován. Neutron byl zpomalen a interagoval s kadmiovým jádrem opět za vytvoření fotonu. Detektor tak zachytí dva fotonové záblesky s charakteristickým časovým odstupem 15 mikrosekund.

Clyde Covan zemřel v Marylandu dne 24. května 1974.


Slavní lidé Aldebaran Homepage