Compton, Arthur, Holly

(1892–1962)


Americký fyzik, nositel Nobelovy ceny pro rok 1927 za výzkum rozptylu fotonu na volných elektronech. Cenu sdílí s britským fyzikem Charlesem Wilsonem, který je objevitelem mlžné komory.

Compton se zabýval rentgenovým zářením. V roce 1922 zjistil úhlovou závislost změny vlnové délky vysoce energetického fotonu při rozptylu na elektronech. Comptonův objev potvrdil, že elektromagnetické záření má jak vlnovou, tak částicovou povahu a stal se klíčovým experimentem rodící se kvantové teorie. Dnes se tento rozptyl nazývá Comptonův jev. V případě, že foton získá od elektronu energii, hovoříme o tzv. inversním Comptonově jevu. Ten je jedním ze základních mechanismů, kterým mohou fotony ve vesmíru získat obrovské energie. Compton se také zabýval výzkumem kosmického záření, odrazem, polarizací a spektrálními vlastnostmi rentgenového záření.

Compton se narodil ve Woosteru ve státě Ohio a vystudoval Wooster College a Univerzitu v Princetonu. V roce 1923 se stal profesorem fyziky na Universitě v Chicagu. Stal se ředitelem laboratoře, ve které byl uveden do provozu první jaderný reaktor na světě (Enrico Fermi, 1942). Compton se také zúčastnil konstrukce první atomové bomby. Od roku 1945 do roku 1953 byl rektorem University ve Washingtonu a po roce 1954 zde působil jako profesor filosofie.


Slavní lidé Aldebaran Homepage