Wilson, Charles Thomson Rees

(1869–1959)


Skotský fyzik. Jeho objev mlžné komory v roce 1912 znamenal průlom do pozorovacích technik elementárních částic. V komoře je udržována vrstva nasycených par kapaliny, zpravidla etanolu nebo propyletanolu. Elementární částice, která pronikla do oblasti nasycených par vytváří kolem své dráhy ionty. Ty se stávají kondenzačními jádry a v jejich okolí se vytvářejí drobné kapičky. Pozorovatel vidí v místě průletu částice bílou mlžnou stopu. Později Donald Glaser vytvořil další modifikaci této komory, tzv. bublinkovou komoru, ve které se stopy částic zobrazují pomocí bublinek v kapalině.

Wilson vystudoval nejprve zoologii v Manchesteru, teprve později fyziku v Cambridgi. Věnoval se výzkumu Slunce v Cavendishově laboratoři, studiu atmosférické elektřiny a po objevu radioaktivity zobrazováním stop částic. V roce 1925 jako první seriózně uvažoval o možnosti nadoblačných výbojů v hornách vrstvách atmosféry.


Slavní lidé Aldebaran Homepage