Bragg, sir William Henry

(1862–1942)


William Bragg, celým jménem Sir William Henry Bragg, byl jedním z prvních britských vědců, kteří se zabývali strukturou pevných látek. Spolu se svým synem Lawrencem Braggem získali v roce 1915 Nobelovu cenu za výzkumy v této oblasti.

V roce 1882 získal stipendium na Trinity College v Cambridgi a o dva roky později byl třetí v tzv. Mathematical Tripos, závěrečné zkoušce. Díky těmto vynikajícím výsledkům byl jmenován profesorem matematiky a fyziky na universitě v Adelaidu. Jako učitel se snažil o názornost a praktickou výuku, a proto sám sestrojil mnoho užitečných pomůcek. I díky tomu se mu podařilo v roce 1912, po jeho návratu do Anglie, sestrojit ionizační spektrometr, se kterým provedl první přesná měření vlnové délky Rentgenova záření. Tento spektrometr byl vzorem pro všechny moderní rentgenové a neutronové difraktometry.

Když v roce 1912 německý fyzik Max von Laue uveřejnil své objevy ohybu rentgenových paprsků na krystalu, Bragg a jeho syn William Lawrence, který v té době studoval fyziku v Cambridge, začali rentgenové záření používat ke studiu krystalické struktury. A právě tyto výzkumy jim v roce 1915 přinesly Nobelovu cenu. William Henry Bragg získal mnohá další ocenění a funkce, přesto však nezpychl a dále se věnoval také popularizaci vědy, zejména jeho „Vánoční nauka“ pro děti se stala bestsellerem.


Slavní lidé Aldebaran Homepage