Bragg, sir William Lawrence

(1890–1971)


William Lawrence Bragg se narodil v Austrálii anglickému fyzikovi Williamu Henrymu Braggovi. V roce 1909 začal studovat na Trinity College v Cambridgi, obor fyzika. Během letních prázdnin roku 1912 se svým otcem probírali knihu Max von Laueho, který tvrdil, že rentgenové paprsky se mohou ohýbat při průchodu krystalem. Po skončení prázdnin a návratu do Cambridge mladý Bragg, který věřil, že Laueho vysvětlení je v jednom detailu nesprávné, provedl sérii důmyslných experimentů, na jejichž základě pak sestavil tzv. Braggovu rovnici. Tato rovnice říká, jak velký bude úhel ohybu rentgenového záření při průchodu krystalem, pokud známe vlnovou délku záření a vzdálenost mezi atomy v krystalu. Z této rovnice vychází analýza krystalické struktury, založená na zkoumání charakteristických, tzv. difrakčních, obrazců.

Zatímco William Lawrence Bragg sestavoval tuto rovnici, jeho otec zkonstruoval spektrometr – zařízení umožňující přesné měření vlnové délky elektromagnetického záření. Další prázdniny oba vědci strávili zkoumáním různých uspořádání atomů. Za tyto výzkumy také oba získali v roce 1915 Nobelovu cenu. V dalších letech William Lawrence Bragg zkoumal vlastnosti kovů, slitin, silikátů a bílkovin, za což se mu dostalo mnoha ocenění a vědeckých funkcí.


Slavní lidé Aldebaran Homepage