Blýskání Petra Kulhánka, Český rozhlas Leonardo

Blýskání

Nahrávky vznikaly na stanici Leonardo v letech 2011 až 2012 v rámci cyklu „Autorské čtení“ v pravidelném pořadu Monitor. Všechny jsou volně stažitelné z archivu Českého rozhlasu. Zde jsou pouze soustředěny na jednom místě. Celkem jde o 40 zamyšlení, která byla zpočátku inspirována stejnojmennou knihou Blýskání, ale v průběhu natáčení se od ní značně odchýlila a do jisté míry začala žít svým vlastním životem. Každá nahrávka trvá přibližně 5 až 6 minut a tématicky je věnována nějaké oblasti fyziky či astronomie. Mezi nahrávkami není žádná souvislost, lze je poslouchat v jakémkoli pořadí.

Seznam nahrávek z cyklu Blýskání

 1. Helioseismologie
 2. Příběh umírající hvězdy
 3. Malý třesk
 4. Solitony
 5. Plazmové technologie
 6. První výzkumy blesků
 7. Vznik blesků
 8. Druhy blesků
 9. Magnetary
 10. Zapálíme Slunce na Zemi
 11. Hvizdy, sbory a lví řevy
 12. Šroubovice
 13. Kulový blesk
 14. Magnetické přepojení
 15. Urychlovače
 16. Magnetický dipól Země
 17. Aurora
 18. Sluneční koróna
 19. Neutronové hvězdy
 20. Lasery na volných elektronech
 1. Dopplerův jev
 2. Čerenkovovo záření
 3. Antihmota ve vesmíru
 4. Čas a prostor
 5. Fermiony a bosony
 6. Čtyři interakce
 7. Cesta do nitra hmoty
 8. Na dlouhých vlnách
 9. Krátkovlnné záření
 10. Spin
 11. Chytáme neutrina
 12. Kilogram
 13. Reliktní záření
 14. Zastavujeme světlo
 15. Jaký je náš vesmír
 16. Metr
 17. Velká cesta
 18. Kvazičástice
 19. Černé díry
 20. Dalekohledy