glossary glossary

 

Rigidita – energie částice vztažená na její náboj. Udává se ve voltech. Číselná hodnota určuje napětí potřebné k zabrzdění nabité částice (Wk = QU).

Zpět  Glosář
Aldebaran Homepage