Fyzikální čtvrtky Fyzikální čtvrtky

Volný cyklus přednášek a seminářů
který pořádá katedra fyziky elektrotechnické fakulty ČVUT
pro studenty, jejich učitele a odborné pracovníky i širší veřejnost.

Přednášky se konají v posluchárně 209

v budově ČVUT FEL v Praze 6, Technická 2 a začínají v 16:15 hodin.

Videozáznamy:

Starší záznamy: Videoarchiv FEL

 

Na úvod některých přednášek se předvádějí různé fyzikální demonstrace.
Přednášky FČ jsou podpořeny z Fondu ČVUT pro podporu celoškolských aktivit.

 

1. 3. 2018
497. přednáška
doc. RNDr. Bohuslav Rezek, Ph.D. (FEL, ČVUT v Praze):
Moderní biosenzory - principy, materiály a řešení aktuálních výzev v medicíně
8. 3. 2018
498. přednáška
prof. RNDr. Petr Kulhánek, CSc.(FEL, ČVUT v Praze):
Radioastronomie – druhé okno do vesmíru
15. 3. 2018
499. přednáška
Ing. arch. Ivan Havlíček (Aldebaran Group for Astrophysics):
Dynamika největších struktur ve vesmíru
22. 3. 2018
500. přednáška
RNDr. Jiří Grygar, CSc.(Fyzikální ústav, AV ČR, v. v. i.):
Záludné výběrové efekty a zářivé vyhlídky astronomie
29. 3. 2018
Velikonoce – přednáška se nekoná
5. 4. 2018
501. přednáška
Ing. Ivana Kolmašová, Ph.D. (Ústav fyziky atmosféry, AV ČR, v. v. i.):
Nejen na Zemi se blýská…
12. 4. 2018
502. přednáška
Ing. Zdeněk Čančura, Ph.D., Ing. Jiří Hajdík, Ph.D., Ing. Kamil Kolařík, Ph.D. (Jaderná elektrárna Temelín):
Fyzikální principy využívané při nedestruktivní defektoskopii
19. 4. 2018
503. přednáška
Dr. Martin Kirchner (Raith GmbH):
Principles and applications of electron beam lithography
Přednáška bude v anglickém jazyce
26. 4. 2018
504. přednáška
Mgr. Viktor Hruška (FEL, ČVUT v Praze):
Sto čtyřicet let „zvláštního vyluzování tónů“
3. 5. 2018
505. přednáška
prof. Dr. Ing. Jan Kybic (FEL, ČVUT v Praze):
Magnetická rezonance: Fyzikální principy, technická realizace a využití v medicíně
10. 5. 2018
506. přednáška – mimořádně v posluchárně 309
Ing. Petr Česák (České centrum IET):
Provoz fotovoltaické elektrárny (>30 kWp, >100 kWp)

 

Všechny zájemce srdečně zvou
Ing. Vratislav Fabián, Ph.D. – organizátor,
doc. RNDr. Bohuslav Rezek, Ph.D. – vedoucí katedry.

 


Aldebaran Homepage