Fyzikální čtvrtky Fyzikální čtvrtky

Volný cyklus přednášek a seminářů
který pořádá katedra fyziky elektrotechnické fakulty ČVUT
pro studenty, jejich učitele a odborné pracovníky i širší veřejnost.

Přednášky se konají v posluchárně 209

v budově ČVUT FEL v Praze 6, Technická 2 a začínají v 16:15 hodin.

Videozáznamy:

Starší záznamy: Videoarchiv FEL

 

Na úvod některých přednášek se předvádějí různé fyzikální demonstrace.
Přednášky FČ jsou podpořeny z Fondu ČVUT pro podporu celoškolských aktivit.

 

4. 10. 2018
507. přednáška
doc. Ing. Martin Nikl, CSc. (Fyzikální ústav, AV ČR, v. v. i.):
Scintilátory (všude) kolem nás
11. 10. 2018
508. přednáška
prof. RNDr. Petr Kulhánek, CSc. (FEL, ČVUT v Praze):
Kvantové počítače z pohledu fyzika
18. 10. 2018
509. přednáška
Milan Halousek (Česká kosmická kancelář):
Projekt Apollo: Opravdu jsme byli na Měsíci?
25. 10. 2018
510. přednáška
Mgr. Petr Scheirich, Ph.D. (Astronomický ústav AV ČR, v. v. i.):
Úsvit trpasličích planet – Pluto a Ceres
1. 11. 2018
511. přednáška
MUDr. Ing. Vítězslav Kříha, Ph.D. (FEL, ČVUT v Praze):
Polární záře na Marsu & letošní Nobelovy ceny za přírodní vědy
8. 11. 2018
512. přednáška
RNDr. Peter Zamarovský, CSc. (FEL, ČVUT v Praze):
Mýtus nekonečna
15. 11. 2018
513. přednáška
Ing. Slavomír Entler, Ph.D. (Ústav fyziky plazmatu, AV ČR, v. v. i.):
Termojaderná fúze – budoucnost energetiky
22. 11. 2018
514. přednáška POZOR ZMĚNA
Mgr. Jan Horáček, Ph.D. (Ústav fyziky plazmatu, AV ČR, v. v. i.):
Interakce termojaderného plazmatu se stěnou
Dr. Ruslinda Binti A. Rahim
(Institute of Nanoelectronic Engineering, Universiti Malaysia Perlis)
Evolution of biosensors for solving global health challenges
Přednáška bude v anglickém jazyce
29. 11. 2018
515. přednáška
Ing. Jan Sova (Workswell s.r.o.):
Multispektrální a termografické systémy
6. 12. 2018
516. přednáška
doc. Ing. Daniel Klír, Ph.D. (FEL, ČVUT v Praze):
Extrémní elektro-fyzika na FELu
(na stopě záhadě z počátku termojaderného výzkumu)
13. 12. 2018
517. přednáška
Ing. Dana Drábová, Ph.D. (SÚJB):
Fermi nebyl první
20. 12. 2018
518. přednáška
prof. RNDr. Petr Kulhánek, CSc. ( FEL, ČVUT v Praze ):
Vánoční vyprávění o kometách
Další přednášky budou v letním semestru, tj. od 21. února.

 

Všechny zájemce srdečně zvou
Ing. Vratislav Fabián, Ph.D. – organizátor,
doc. RNDr. Bohuslav Rezek, Ph.D. – vedoucí katedry.

 


Aldebaran Homepage