Fyzikální čtvrtky Fyzikální čtvrtky

Volný cyklus přednášek a seminářů
který pořádá katedra fyziky elektrotechnické fakulty ČVUT
pro studenty, jejich učitele a odborné pracovníky i širší veřejnost.

Přednášky se konají v posluchárně 209

v budově ČVUT FEL v Praze 6, Technická 2 a začínají v 16:15 hodin.

 

Přednášky FČ jsou podpořeny z Fondu ČVUT pro podporu celoškolských aktivit. S ohledem na nastalou epidemiologickou situaci v Praze a tomu příslušícími pokyny vedení ČVUT mohou nastat ve formě a programu Fyzikálních čtvrtků změny. V tuto chvíli se počítá s prezenční formou. Sledujte naše další informační kanály.

Program

24. 2. 2022
576. přednáška
doc. RNDr. Jan Voves, CSc. (FEL, ČVUT v Praze):
Nanostruktury v elektronice – současné technologie a simulační nástroje
3. 3. 2022
577. přednáška
prof. RNDr. Petr Kulhánek, CSc. (FEL, ČVUT v Praze):
Díra sem, díra tam
10. 3. 2022
578. přednáška
Ing. Jan Sova (Workswell):
Fyzikální souvislosti bezdotykového měření teploty
17. 3. 2022
579. přednáška
Mgr. Jiří Sýkora a Ing. Jakub Neterda (GasNet):
Nové technologie v detekci úniků plynu
24. 3. 2022
580. přednáška
Ing. Bohdan Zronek (ČEZ):
Jádro – (ne)korektní téma
31. 3. 2022
581. přednáška
Ing. Petr Závodský (ČEZ):
Budoucnost jádra v ČR
7. 4. 2022
582. přednáška
doc. Ing. Václav Čuba, Ph.D. (FJFI, ČVUT v Praze):
Radiačně chemická syntéza nanomateriálů
14. 4. 2022
583. přednáška
Ing. Jan Vábek (Fyzikální ústav, AV ČR):
Zdroje a aplikace sekundárního záření a urychlených částic v ELI-Beamlines
21. 4. 2022
584. přednáška
Mgr. MgA. Viktor Hruška, Ph.D. (FEL, ČVUT v Praze):
Akustický energy harvesting
28. 4. 2022
585. přednáška
Ing. Michal Haubner (FS, ČVUT v Praze & CERN):
Inženýrský pohled na CERN
5. 5. 2022
586. přednáška
Jan Spratek (Planetárium Praha):
Česko jako významný vesmírný hráč?
12. 5. 2022
587. přednáška
prof. RNDr. Petr Kulhánek, CSc. (FEL, ČVUT v Praze):
Holografický princip
19. 5. 2022
588. přednáška
RNDr. Tomáš Svoboda (Stellar Exploration EU):
Mars Synchronnous Orbiter - První synchronní družice Marsu a její česká stopa

Videozáznamy

Záznamy na YT pořizované FEL

Poslední záznam:

Starší záznamy: Videoarchiv FEL
 

Kontakty

Vznik Sluneční soustavy

Všechny zájemce srdečně zvou
Ing. Vratislav Fabián, Ph.D. – organizátor,
prof. Ing. Ondřej Jiříček, CSc. – vedoucí katedry.

 

Aldebaran Homepage