Fyzikální čtvrtky Fyzikální čtvrtky

Volný cyklus přednášek a seminářů
který pořádá katedra fyziky elektrotechnické fakulty ČVUT
pro studenty, jejich učitele a odborné pracovníky i širší veřejnost.

Přednášky se konají v posluchárně 209

v budově ČVUT FEL v Praze 6, Technická 2 a začínají v 16:15 hodin.

Videozáznamy:

Starší záznamy: Videoarchiv FEL

 

Na úvod některých přednášek se předvádějí různé fyzikální demonstrace.
Přednášky FČ jsou podpořeny z Fondu ČVUT pro podporu celoškolských aktivit.

S ohledem na nastalou epidemiologickou situaci v Praze a tomu příslušícími pokyny vedení ČVUT
nastanou ve formě a programu Fyzikálních čtvrtků změny.
Sledujte naše další informační kanály.
 

24. 9. 2020
545. přednáška
Milan Halousek (Česká kosmická kancelář)
Kalendář pilotované kosmonautiky 2019 a 2020
1. 10. 2020
546. přednáška
prof. Ing. Vítězslav Benda, CSc. (FEL, ČVUT v Praze):
Současná fotovoltaika – mýty, fakta a trendy
((•)) Připojte se k přednášce online
8. 10. 2020
Přednáška se nekoná
15. 10. 2020
547. přednáška
Mgr. Petr Scheirich, Ph.D. (Astronomický ústav AV ČR, v. v. i.):
Bennu a Ryugu – světy z doby kamenné
22. 10. 2020
548. přednáška
Téma bude upřesněno
5. 11. 2020
549. přednáška
Mgr. Jan Veselý (Hvězdárna a planetárium hl. města Prahy):
Rudá atmosféra

Koblihy

Všechny zájemce srdečně zvou
Ing. Vratislav Fabián, Ph.D. – organizátor,
prof. RNDr. Bohuslav Rezek, Ph.D. – vedoucí katedry.

 


Aldebaran Homepage