Fyzikální čtvrtky Fyzikální čtvrtky

Volný cyklus přednášek a seminářů
který pořádá katedra fyziky elektrotechnické fakulty ČVUT
pro studenty, jejich učitele a odborné pracovníky i širší veřejnost.

Přednášky se konají v posluchárně 209

v budově ČVUT FEL v Praze 6, Technická 2 a začínají v 16:15 hodin.

Videozáznamy:

Starší záznamy: Videoarchiv FEL

 

Na úvod některých přednášek se předvádějí různé fyzikální demonstrace.
Přednášky FČ jsou podpořeny z Fondu ČVUT pro podporu celoškolských aktivit.

 

3. 10. 2019
530. přednáška
prof. RNDr. Matej Daniel, Ph.D. (Fakulta strojní, ČVUT v Praze):
Model akčního potenciálu v nervových buňkách - o čem Hodgkin a Huxley nemluví
anotace
10. 10. 2019
531. přednáška
prof. RNDr. Petr Kulhánek, CSc. (FEL, ČVUT v Praze):
Byl Hubble splněným snem?
anotace
17. 10. 2019
532. přednáška
prof. Ing. Igor Jex, DrSc. (FJFI, ČVUT v Praze):
Kvantové procházky – teorie a experiment
anotace
24. 10. 2019
533. přednáška
doc. RNDr. Jiří Dolejší, CSc. (MFF, UK v Praze):
Malé velké třesky – srážky jader na LHC
anotace
31. 10. 2019
534. přednáška
RNDr. Vladimír Wagner, CSc. (Ústav jaderné fyziky Řež, AV ČR, v. v. i. & FJFI, ČVUT v Praze):
Jak se zkoumá nejlehčí známá částice – neutrino
anotace
7. 11. 2019
535. přednáška
Ing. Vojtěch Svoboda, CSc. (FJFI, ČVUT v Praze):
Oživování novodobého GOLEMa
anotace
14. 11. 2019
536. přednáška
MUDr. Matěj Slovák (1. LF UK a VFN v Praze):
Perspektivy fyzikální terapie v akutní léčbě cévní mozkové příhody
anotace
21. 11. 2019
537. přednáška
prof. RNDr. Petr Kulhánek, CSc. (FEL, ČVUT v Praze):
Fyzika v uplynulém roce – od petaelektronvoltových neutrin k simulaci Illustris
anotace
28. 11. 2019
538. přednáška
Ing. arch. Ivan Havlíček (Aldebaran Group for Astrophysics):
Kvazary – nejvzdálenější objekty ve viditelném vesmíru
anotace
5. 12. 2019
539. přednáška
Ing. Dana Drábová, Ph.D. (SÚJB):
Černobyl: Seriál a realita
12. 12. 2019
540. přednáška
prof. Mgr. Petr Páta, Ph.D. (FEL, ČVUT v Praze):
Obrazová fotonika (nejen) v astronomii
19. 12. 2019
541. přednáška
prof. RNDr. Petr Kulhánek, CSc. (FEL, ČVUT v Praze):
Vánoční pokusničení
anotace
Další přednášky příští semestr (od konce února 2020)

 

Všechny zájemce srdečně zvou
Ing. Vratislav Fabián, Ph.D. – organizátor,
prof. RNDr. Bohuslav Rezek, Ph.D. – vedoucí katedry.

 


Aldebaran Homepage