Fyzikální čtvrtky Fyzikální čtvrtky

Volný cyklus přednášek a seminářů
který pořádá katedra fyziky elektrotechnické fakulty ČVUT
pro studenty, jejich učitele a odborné pracovníky i širší veřejnost.

Přednášky se konají v posluchárně 209

v budově ČVUT FEL v Praze 6, Technická 2 a začínají v 16:15 hodin.

Videozáznamy:

Starší záznamy: Videoarchiv FEL

 

Na úvod některých přednášek se předvádějí různé fyzikální demonstrace.
Přednášky FČ jsou podpořeny z Fondu ČVUT pro podporu celoškolských aktivit.

 

4. 10. 2018
507. přednáška
doc. Ing. Martin Nikl, CSc. (Fyzikální ústav, AV ČR, v. v. i.):
Scintilátory (všude) kolem nás
11. 10. 2018
508. přednáška
prof. RNDr. Petr Kulhánek, CSc. (FEL, ČVUT v Praze):
Kvantové počítače z pohledu fyzika
18. 10. 2018
509. přednáška
Milan Halousek (Česká kosmická kancelář):
Projekt Apollo: Opravdu jsme byli na Měsíci?
25. 10. 2018
510. přednáška
Mgr. Petr Scheirich, Ph.D. (Astronomický ústav AV ČR, v. v. i.):
Úsvit trpasličích planet – Pluto a Ceres

 

Všechny zájemce srdečně zvou
Ing. Vratislav Fabián, Ph.D. – organizátor,
doc. RNDr. Bohuslav Rezek, Ph.D. – vedoucí katedry.

 


Aldebaran Homepage