Fyzikální čtvrtky Fyzikální čtvrtky

Volný cyklus přednášek a seminářů
který pořádá katedra fyziky elektrotechnické fakulty ČVUT
pro studenty, jejich učitele a odborné pracovníky i širší veřejnost.

Přednášky se konají v posluchárně 209

v budově ČVUT FEL v Praze 6, Technická 2 a začínají v 16:15 hodin.

Videozáznamy:

Starší záznamy: Videoarchiv FEL

 

Na úvod některých přednášek se předvádějí různé fyzikální demonstrace.
Přednášky FČ jsou podpořeny z Fondu ČVUT pro podporu celoškolských aktivit.

S ohledem na nastalou epidemiologickou situaci v Praze a tomu příslušícími pokyny vedení ČVUT
nastanou ve formě a programu Fyzikálních čtvrtků změny.
Sledujte naše další informační kanály.
 

25. 2. 2021
552. přednáška
Ing. Pavel Řežábek (ČEZ):
Evropská a česká energetika – souvislosti a budoucnost
4. 3. 2021
553. přednáška
MUDr. Ing. Vítězslav Kříha, Ph.D. (Fakultní nemocnice Bulovka):
Očkovat nebo neočkovat? aneb Epidemie z pohledu (nejen) dynamických systémů
stream
11. 3. 2021
554. přednáška
prof. RNDr. Vladimír Matolín, DrSc. (MFF, UK v Praze):
Vodík – palivo pro udržitelnou energetiku
18. 3. 2021
555. přednáška
RNDr. Pavel Rössner, Ph.D. (Ústav experimentální medicíny AV ČR, v.v.i.)
Rizika nanotechnologií

Koblihy

Všechny zájemce srdečně zvou
Ing. Vratislav Fabián, Ph.D. – organizátor,
prof. RNDr. Bohuslav Rezek, Ph.D. – vedoucí katedry.

 


Aldebaran Homepage