Fyzikální čtvrtky Fyzikální čtvrtky

Volný cyklus přednášek a seminářů
který pořádá katedra fyziky elektrotechnické fakulty ČVUT
pro studenty, jejich učitele a odborné pracovníky i širší veřejnost.

Přednášky se konají v posluchárně 209

v budově ČVUT FEL v Praze 6, Technická 2 a začínají v 16:15 hodin.

Videozáznamy:

Starší záznamy: Videoarchiv FEL

 

Na úvod některých přednášek se předvádějí různé fyzikální demonstrace.
Přednášky FČ jsou podpořeny z Fondu ČVUT pro podporu celoškolských aktivit.

S ohledem na nastalou epidemiologickou situaci v Praze a tomu příslušícími pokyny vedení ČVUT
nastanou ve formě a programu Fyzikálních čtvrtků změny.
Sledujte naše další informační kanály.
 

24. 9. 2020
545. přednáška
Milan Halousek (Česká kosmická kancelář)
Kalendář pilotované kosmonautiky 2019 a 2020
1. 10. 2020
546. přednáška
prof. Ing. Vítězslav Benda, CSc. (FEL, ČVUT v Praze):
Současná fotovoltaika – mýty, fakta a trendy
((•)) Připojte se k přednášce online
8. 10. 2020
Fyzikální čtvrtek se nekoná
15. 10. 2020
Fyzikální čtvrtek se nekoná
22. 10. 2020
Fyzikální čtvrtek se nekoná
29. 10. 2020
Fyzikální čtvrtek se nekoná
5. 11. 2020
547. přednáška
Mgr. Jan Veselý (Hvězdárna a planetárium hl. města Prahy):
Rudá atmosféra
12. 11. 2020
548. přednáška
Mgr. Petr Scheirich, Ph.D. (Astronomický ústav AV ČR, v. v. i.):
Bennu a Ryugu – světy z doby kamenné
19. 11. 2020
Fyzikální čtvrtek se nekoná
26. 11. 2020
549. přednáška
RNDr. Jakub Velímský, Ph.D. (MFF UK v Praze):
Elektrické a magnetické pole v oceánech
STREAM
17. 12. 2020
550. přednáška
Ing. Dana Drábová, Ph.D., dr. h. c. mult. (Státní úřad pro jadernou bezpečnost):
Jaderné rozjímání
STREAM
7. 1. 2021
551. přednáška
doc. RNDr. Jan Mlynář, Ph.D. (Ústav fyziky plazmatu, AV ČR, v. v. i., FJFI ČVUT v Praze):
Termojaderná fúze: principy, problémy a novinky
STREAM

Koblihy

Všechny zájemce srdečně zvou
Ing. Vratislav Fabián, Ph.D. – organizátor,
prof. RNDr. Bohuslav Rezek, Ph.D. – vedoucí katedry.

 


Aldebaran Homepage