Fyzikální čtvrtky Fyzikální čtvrtky

Volný cyklus přednášek a seminářů
který pořádá katedra fyziky elektrotechnické fakulty ČVUT
pro studenty, jejich učitele a odborné pracovníky i širší veřejnost.

Přednášky se konají v posluchárně 209

v budově ČVUT FEL v Praze 6, Technická 2 a začínají v 16:15 hodin.

Videozáznamy:

Starší záznamy: Videoarchiv FEL

 

Na úvod některých přednášek se předvádějí různé fyzikální demonstrace.
Přednášky FČ jsou podpořeny z Fondu ČVUT pro podporu celoškolských aktivit.

S ohledem na nastalou epidemiologickou situaci v Praze a tomu příslušícími pokyny vedení ČVUT
nastanou ve formě a programu Fyzikálních čtvrtků změny.
Sledujte naše další informační kanály.
 

25. 2. 2021
552. přednáška
Ing. Pavel Řežábek (ČEZ):
Evropská a česká energetika – souvislosti a budoucnost
4. 3. 2021
553. přednáška
MUDr. Ing. Vítězslav Kříha, Ph.D. (Fakultní nemocnice Bulovka):
Očkovat nebo neočkovat? aneb Epidemie z pohledu (nejen) dynamických systémů
stream
11. 3. 2021
554. přednáška
prof. RNDr. Vladimír Matolín, DrSc. (MFF, UK v Praze):
Vodík – palivo pro udržitelnou energetiku
stream
18. 3. 2021
555. přednáška
RNDr. Pavel Rössner, Ph.D. (Ústav experimentální medicíny AV ČR, v.v.i.):
Rizika nanotechnologií
stream
25. 3. 2021
556. přednáška
Ing. Radim Černý (ČEZ):
Digitalizace elektroenergetiky – riziko nebo příležitost
1. 4. 2021
557. přednáška
prof. RNDr. Petr Kulhánek, CSc. (FEL ČVUT, Planetum Praha):
Sluneční vítr
stream
8. 4. 2012
558. přednáška
Prof. Ing. Eduard Hulicius, CSc. (Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i.)
Nanostruktury v součástkách s kvantověrozměrovými efekty
stream
15. 4. 2021
559. přednáška
Ing. Alice Hospodková, Ph.D. (Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i.)
Nitridové polovodiče kolem nás
stream
22. 4. 2021
560. přednáška
Mgr. MgA. Viktor Hruška, Ph.D. (FEL ČVUT v Praze)
O hledání sonických krystalů
stream
29. 4. 2021
561. přednáška
Doc. Ing. Ivan Richter, Dr. (FJFI ČVUT v Praze)
Pokročilé funkcionality v subvlnových fotonických a plazmonických strukturách
stream
6. 5. 2021
562. přednáška
Mgr. Petr Cígler, Ph.D. (Ústav organické chemie a biochemie, AV ČR, v.v.i.)
Nanodiamanty jako optické senzory pro biologické prostředí
stream
13. 5. 2021
563. přednáška
Václav Bartuška (Ministerstvo zahraničních věcí)
Fyzika společenské změny
stream

Koblihy

Všechny zájemce srdečně zvou
Ing. Vratislav Fabián, Ph.D. – organizátor,
prof. RNDr. Bohuslav Rezek, Ph.D. – vedoucí katedry.

 


Aldebaran Homepage