Fyzikální čtvrtky Fyzikální čtvrtky

Volný cyklus přednášek a seminářů
který pořádá katedra fyziky elektrotechnické fakulty ČVUT
pro studenty, jejich učitele a odborné pracovníky i širší veřejnost.

Přednášky se konají v posluchárně 209

v budově ČVUT FEL v Praze 6, Technická 2 a začínají v 16:15 hodin.

 

Přednášky FČ jsou podpořeny z Fondu ČVUT pro podporu celoškolských aktivit. S ohledem na nastalou epidemiologickou situaci v Praze a tomu příslušícími pokyny vedení ČVUT mohou nastat ve formě a programu Fyzikálních čtvrtků změny. V tuto chvíli se počítá s prezenční formou. Sledujte naše další informační kanály. Fyzikální čtvrtky si nově lze zapsat od nejbližšího semestru na ČVUT v Praze jako předmět za 1 kredit.

Program (zimní semestr 2023/2024)

22. 2. 2024
625. přednáška
prof. RNDr. Petr Kulhánek, CSc. (FEL, ČVUT v Praze):
Kouzla rozměrové analýzy
29. 2. 2024
626. přednáška
doc. Mgr. Michal Žák, Ph.D. (MFF, UK):
Družicová data v meteorologii a klimatologii
7. 3. 2024
627. přednáška
doc. Ing. Václav Křemen, Ph.D., EMBA (Mayo Clinic Rochester, MN, USA):
Neurofyziologicky založené sledování a modulace stavu mozku u epilepsie: Mozkové implantáty a cloudové mozkové koprocesory
14. 3. 2024
628. přednáška
Ing. Martin Bíca (ČEZ):
Tepelný oběh a hlavní regulace jaderného bloku
21. 3. 2024
629. přednáška
Ing. Michal Novotný, Ph.D. (FEL, ČVUT v Praze):
Řeč Parkinsona
28. 3. 2024
630. přednáška
prof. Ing. Eduard Hulicius, CSc. (Fyzikální ústav, AV ČR):
Kvantové tečky – Nobelova cena za chemii v roce 2023 pohledem fyzika
4. 4. 2024
631. přednáška
Mgr. Ondřej Filip, MBA (CZ.NIC):
Jak se podepisuje kořenová zóna Internetu
11. 4. 2024
632. přednáška
RNDr. Vladimír Wagner, CSc. (Ústav jaderné fyziky, AV ČR):
Hmota v nitru supernov a neutronových hvězd
18. 4. 2024
633. přednáška
Ing. Silvana Jirotková, Ing. Jan Hejný (ČEZ):
SMR - Malé modulární reaktory
25. 4. 2024
634. přednáška
prof. Dr. Ing. Michal Beneš CSc. (FJFI, ČVUT v Praze):
Dynamika křivek a ploch a její fyzikální aplikace
2. 5. 2024
635. přednáška
Ing. Jiří Beranovský, Ph.D., MBA (FEL, ČVUT v Praze):
S energií efektivně: Energetická náročnost budov
16. 5. 2024
636. přednáška
prof. RNDr. Petr Kulhánek, CSc. (FEL, ČVUT v Praze):
Žhavé výstřiky
23. 5. 2024
637. přednáška (přednáška se koná v posluchárně 135)
doc. Ing. Slavomír Entler, Ph.D. (Ústav fyziky plazmatu AV ČR):
Specifické rysy budoucích fúzních elektráren

Videozáznamy

Záznamy na YT pořizované FEL

Poslední záznam:

Starší záznamy: Videoarchiv FEL
 

Kontakty

Vznik Sluneční soustavy

Všechny zájemce srdečně zvou
doc. Ing. Vratislav Fabián, Ph.D. – organizátor,
prof. RNDr. Bohuslav Rezek, Ph.D. – vedoucí katedry.

 

Aldebaran Homepage