Fyzikální čtvrtky Fyzikální čtvrtky

Volný cyklus přednášek a seminářů
který pořádá katedra fyziky elektrotechnické fakulty ČVUT
pro studenty, jejich učitele a odborné pracovníky i širší veřejnost.

Přednášky se konají v posluchárně 209

v budově ČVUT FEL v Praze 6, Technická 2 a začínají v 16:15 hodin.

 

Přednášky FČ jsou podpořeny z Fondu ČVUT pro podporu celoškolských aktivit. S ohledem na nastalou epidemiologickou situaci v Praze a tomu příslušícími pokyny vedení ČVUT mohou nastat ve formě a programu Fyzikálních čtvrtků změny. V tuto chvíli se počítá s prezenční formou. Sledujte naše další informační kanály.

Program

23. 9. 2021
564. přednáška
Mgr. Jan Veselý (Hvězdárna a planetárium hl. m. Prahy):
Nekonečný příběh POČÍTÁNÍ PLANET Sluneční soustavy
30. 9. 2021
565. přednáška
RNDr. Vladimír Wagner, CSc. (Ústav jaderné fyziky, AV ČR, v. v. i. & FJFI ČVUT v Praze):
Jaderné technologie pro vesmír
7. 10. 2021
566. přednáška
Mgr. Jakub Rozehnal, Ph.D. (Hvězdárna a planetárium hl. m. Prahy):
Když vybuchne supernova...
14. 10. 2021
567. přednáška
Milan Halousek (Česká astronomická společnost, Česká kosmická kancelář):
Kalendář pilotované kosmonautiky 2021
21. 10. 2021
568. přednáška
As. MUDr. Jakub Albrecht, Ph.D. (Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN v Praze):
Neuropsychiatrické stavy pohledem fyziky – moderní neurostimulační léčba
4. 11. 2021
569. přednáška
prof. RNDr. Petr Kulhánek, CSc. (FEL, ČVUT v Praze):
Novinky z fyziky a astronomie 2021
11. 11. 2021
570. přednáška
Ing. Lukáš Milisdörfer (JE Temelín, ČEZ):
Reaktorová fyzika na jaderné elektrárně
18. 11. 2021
571. přednáška
Mgr. David Zoul (Centrum výzkumu Řež):
Vývojové trendy v moderní teleterapii
25. 11. 2021
572. přednáška
Ing. Ladislav Sieger, CSc. (FEL, ČVUT v Praze):
CO2 a Green Deal
2. 12. 2021
573. přednáška
Ing. Radek Janča, Ph.D. (FEL, ČVUT v Praze):
Nukleární zobrazovací metody (PET, SPECT) ve službách neurologie
9. 12. 2021
574. přednáška
Ing. Dana Drábová, Ph.D. (SÚJB):
Předvánoční jaderné rozjímání
Z důvodu omezeného počtu míst je nutná rezervace předem
stream
16. 12. 2021
575. přednáška
Ing. Vratislav Fabián, Ph.D. (FEL ČVUT):
Invazivními měření krevního tlaku – experimenty s arteriálními katetry

Videozáznamy

Záznamy na YT pořizované FEL

Poslední záznam:

Starší záznamy: Videoarchiv FEL
 

Kontakty

Vznik Sluneční soustavy

Všechny zájemce srdečně zvou
Ing. Vratislav Fabián, Ph.D. – organizátor,
prof. Ing. Ondřej Jiříček, CSc. – vedoucí katedry.

 

Aldebaran Homepage