Zweig, George

(1937)


Americký fyzik a neurobiolog, který se narodil v Rusku. V roce 1959 ukončil studia fyziky na Univerzitě v Michiganu. V průběhu doktorského studia na CalTechu (California Institute of Technology) jako první zjistil, že mnoho zajímavých vlastností baryonů (mezi něž patří i proton a neutron) a mezonů je možné vysvětlit, pokud jsou složeny z ještě elementárnějších částic, které nazval aces (esa, z anglického názvu pro tyto karty). Nezávisle na něm navrhl obdobné schéma Gell-Mann, který tyto částice nazval kvarky. Usilovně byly hledány v následujících letech a jejich existence se potvrdila v experimentech na urychlovači SLAC v roce 1969. Na rozdíl od Gell-Mana ale z nepochopitelných důvodů Zweig Nobelovu cenu nezískal, přestože ho na ni v roce 1977 navrhoval sám Feynman, který byl vedoucím jeho doktorské práce. V následujících letech se Zweig věnoval neurobiologi, od roku 2004 pracuje v soukromém sektoru v oblasti financí.


Slavní lidé Aldebaran Homepage