Veltman, Martinus Justinus Godefriedus

(1931)

  


Veltman se narodil v roce 1931 v Nizozemí. PhD získal na Univerzitě v Utrechtu v oce 1963. Byl zaměstnán v Evropském středisku jaderného výzkumu CERN až do roku 1966. Poté se stal na domovské Univerzitě v Utrechtu profesorem. V roce 1981 se stal čestným profesorem fyziky na Michiganské univerzitě. V roce 1997 odešel z Univerzity v Utrechtu a usadil se v Biltohovenu v Nizozemí. V roce 1963 Veltman vytvořil první počítačový program, který řešil symbolicky problémy algebry. Program vytvořil tak, aby pomáhal s velkým množstvím výpočtů, se kterými se v teoretické fyzice setkával. Pozdější symbolické algebraické programy měly stejný základ jako ten Veltmanův. Za práci o elektroslabé interakci, kterou vytvořil spolu se svým studentem t'Hooftem, dostal v roce 1999 Nobelovu cenu za fyziku. Veltman je již v důchodu a stále pracuje na nalezení Higgsových částic, jejichž existenci spolu s t'Hooftem předpověděl.


Slavní lidé Aldebaran Homepage