t'Hooft, Gerardus

(1946)


Narodil se v roce 1946 v přístavním městě Den Helder v Nizozemí. Vysokou školu dokončil v Haagu v roce 1964. Studoval matematiku a fyziku na universitě v Utrechtu, kde v roce 1966 promoval. PhD dokončil o šest let později. Následující dva roky byl zaměstnán v Evropském středisku pro jaderný výzkum CERN v Ženevě. V roce 1976 se vrátil na rodnou universitu a začal vyučovat. Profesorem se stal o rok později.

Práce, za kterou t´Hooft s Veltmanem dostali Nobelovu cenu, začala v roce 1969. Jako dvaadvacetiletý se pokoušel t´Hooft najít teorii, která by popisovala všechny čtyři interakce v přírodě: elektromagnetickou, silnou, slabou a gravitaci. Jeho výsledkem bylo spojení „jen“ elektroslabé interakce pomocí neabelovské kalibrační teorie. Ukázal, že tyto neabelovské kalibrační teorie jsou renormalizovatelné. Výpočty holandských vědců byly skeptické k přesnějšímu určení hmotnosti top kvarku, který byl poprvé pozorován v roce 1995 v laboratořích Fermilab (blízko Batavia, Illinois).


Slavní lidé Aldebaran Homepage