Torricelli, Evangelista

(1608–1647)


Italský fyzik a matematik, sekretář a společník Galileiho během posledních tří měsíců jeho života. Zabýval se studiem vakua, sestrojil první rtuťový barometr. Jako první vysvětlil příčinu větru. Správně ji viděl v rozdílu teploty, hustoty a tím i tlaku v různých místech na Zemi. Po Torricellim je pojmenována jednotka tlaku torr a Torricelliho zákon týkající se rychlosti tekutiny vytékající z otvoru. Toricelli studoval matematiku na Jezuitské koleji od roku 1624 do roku 1626. Ve studiích pokračoval v Římě a v Pise.


Slavní lidé Aldebaran Homepage