Galilei, Galileo

(1564–1642)

 


Italský matematik, fyzik, filosof a astronom. Své poznatky zakládal na pozorování, což v té době nebylo obvyklé. Formuloval zákony mechaniky, volného pádu, šikmého vrhu, objevil závislost periody kyvadla na délce jeho závěsu, určil postup skládání rychlostí. Zdokonalil dalekohled vynalezený v Holandsku a jako první ho použil pro astronomické účely. Objevil několik kráterů na Měsíci, 4 měsíce Jupiteru (Io, Europa, Ganymedes, Callisto), potvrdil existenci fází Venuše. Sledoval Mléčnou dráhu a rozlišil v ní některé hvězdy. Na Slunci objevil sluneční skvrny. Je považován za otce observační astronomie a moderní vědy. Věnoval se i různým vynálezům, zdokonalil například kompas pro vojenské účely. Podporoval heliocentrický systém a za tento názor byl církví odsouzen k doživotnímu domácímu vězení. Od smrti ho zachránilo jen to, že své učení před inkvizičním soudem odvolal.


Slavní lidé Aldebaran Homepage