Stieltjes, Thomas Jan

(1856–1894)


Holandsko-francouzský matematik, udržoval kontakty s Hermitem, studoval díla GausseJacobiho. Je znám zavedením Stiltjesova integrálu (míra je daná funkcí). Zabýval se také teorií momentů, řetězovými zlomky, divergujícími řadami, nespojitými funkcemi, diferenciálními rovnicemi a eliptickými funkcemi. Stiltjes začal studovat Polytechniku v Delfách, věnoval se ale samostatnému studiu prací Gausse a Jacobiho, přednášky příliš nenavštěvoval a ze školy byl vyhozen. Jeho vlivný otec (holandský senátor) mu zařídil místo na Leidenské observatoři. Po celý život udržoval písemný styk s Hermitem, se kterým konzultoval matematické problémy nebeské mechaniky. Vystudoval École Normale Supérieure ve Francii, v roce 1889 se stal profesorem na Univerzitě v Toulous.


Slavní lidé Aldebaran Homepage