Stefan, Josef

(1835–1893)

Josef Stefan


Slovinský matematický fyzik a básník žijící z počátku na území Rakouského mocnářství, které se rozpadlo v roce 1848, když Stefanovi bylo 13 let. Zabýval se především termodynamikou. Zjistil, že tok energie odcházející z těles zářením je úměrný čtvrté mocnině jejich teploty. Zákon upravil do dnešní podoby jeho žák, Ludwig Boltzmann, proto se nazývá Stefanův-Boltzmannův zákon. Stefan jako první určil z tohoto zákona povrchovou teplotu Slunce. Vystudoval matematickou fyziku na Vídeňské univerzitě, kde později fyziku přednášel a od roku 1866 byl ředitelem Ústavu fyziky. Po Stefanovi je dále pojmenována Stefanova-Boltzmannova konstanta, Stefanův tok (tok chemických sloučenin způsobený reakcemi na rozhraní dvou prostředí), Stefanův problém (fázový přechod probíhající na pohybující se hranici dvou prostředí) a Stefanovo číslo (poměr tepla a latentního tepla).


Slavní lidé Aldebaran Homepage