Boltzmann, Ludwig Eduard

(1844–1906)


Rakouský fyzik, zakladatel statistické mechaniky. Byl žákem Josefa Stefana. Formuloval vztah mezi entropií a pravděpodobností (entropie je úměrná logaritmu počtu realizovatelných stavů, 1872) a zformuloval H teorém o narůstání entropie v nevratných procesech. Zabýval se kinetickou teorií, rozdělením rychlostí jednotlivých částic. Ekvipartiční teorém pokládal za základní rys kinetické teorie. Zastával atomickou hypotézu i v období, kdy nebylo zřejmé, že je správná. V roce 1869 se stal profesorem matematické fyziky na Univerzitě v Grazu. Na konci života spáchal sebevraždu. Po Boltzmannovi jsou pojmenovány: Boltzmannova rovnice pro časový vývoj hustoty pravděpodobnosti, Boltzmannův H teorém, Boltzmannova konstanta, Stefanův-Boltzmannův zákon a kráter na Měsíci.


Slavní lidé Aldebaran Homepage