Rydberg, Johannes Robert

(1854–1919)


Švédský matematik a fyzik, objevil některé zákonitosti mezi spektrálními čárami prvků. Pokoušel se z těchto zákonitostí odvodit vnitřní strukturu atomů, ovšem bezúspěšně. Na jeho počest je pojmenována Rydbergova konstanta – energie prvního stavu elektronu v atomu vodíku. Jeho jméno nese také Rydbergova formule pro energetické stavy atomu vodíku. Teoretické zdůvodnění Rydbergovy formule provedl Niels Bohr. Atomy s elektrony excitovanými do vysokých kvantových stavů se nazývají Rydbergovy atomy. Po Rydbergovi je pojmenován kráter na Měsíci a planetka 10506 Rydberg. Rydberg pracoval na Lundské univerzitě ve Švédsku.


Slavní lidé Aldebaran Homepage