Rubin, Vera Cooper

(1928–2016)

Rubin, Vera Rubin, Vera Rubin, Vera 


Vera Rubin byla americkou astronomkou, která se narodila v Pensylvánii. Při měření rotačních křivek spirálních galaxií zjistila nesoulad mezi rychlostí oběhu hvězd a molekulárních mračen, který vedl k objevu temné hmoty. K podobnému závěru došel ve 30. letech 20. století Fritz Zwicky, ale na podstatně větší škále Kupy galaxií ve Vlasech Bereniky. Při měření červeného posuvu galaxií objevila odchylky od Hubblova zákona, které vedly k objevu nadkup galaxií. Vera Rubin vystudovala astronomii postupně na třech univerzitách: Vassarově koleji, Cornellově univerzitě a Georgetownské univerzitě. Získala řadu ocenění, z nichž k nejvýznamnějším patří Bruceova medaile, zlatá medalie Královské astronomické společnosti a národní medaile za vědu. Byla v pořadí teprve druhou ženou-astronomkou zvolenou do Národní akademie věd. Je po ní pojmenovaná observatoř Vera C. Rubin Observatory.


Slavní lidé Aldebaran Homepage