Richardson, Owen Willians, sir

(1879–1959)


Anglický fyzik a držitel Nobelovy ceny z roku 1928 za výzkum emise elektronů na horkých kovech (na tomto jevu je založena činnost elektronek).

Richardson promoval v roce 1900 na koleji Trinity v Cambridgi, byl studentem Josepha Thomsona v Cavendishově laboratoři a v roce 1906 se stal profesorem fyziky na universitě v Princetonu. V roce 1911 dokázal, že elektrony jsou emitovány přímo z horkých kovů a ne ze vzduchu obklopujícího tyto kovy, jak se předpokládalo. Ten samý rok sestavil matematickou rovnici, která dává do souvislosti rychlost emitovaných elektronů s teplotou kovu. Tato rovnice, nazývaná také Richardsonův zákon nebo Richardsonovo-Dushmanova rovnice, se stala důležitým pomocníkem při vývoji elektronky a různých technologií. V roce 1914 byl Richardson jmenován profesorem fyziky na King´s College v Londýně, kde v letech 1924 až 1944 působil i jako ředitel výzkumu. V roce 1939 byl povýšen do šlechtického stavu.


Slavní lidé Aldebaran Homepage