Reber, Grote

(1911–2002)


Americký radioinženýr, narodil se v Chicagu ve státě Illinois. V roce 1933 dokončil studia na Ililnoiské technice. Tehdy se v tisku seznámil s články Karla Janskeho, který identifikoval radiové záření Galaxie a stal se tak zakladatelem radioastronomie. Na svém dvorku ve Wheatonu (Illinois) postavil první radioteleskop na světě s parabolickou anténou o průměru 10 metrů. Stavbu dokončil v roce 1937 a trvala pouhé 4 měsíce. Pozorování na vlnách 9 cm a 33 cm nepřinesla výsledky. Proto zkoušel delší vlny (187 cm), ale svá pozorování musel provádět na této vlnové délce pouze v noci, kdy nerušily radiové vlny generované svíčkami automobilů. Stejně jako Jansky detekoval radiové signály z centra Galaxie. V roce 1941 radioteleskop přestavěl a detekoval radiové zdroje v Kasiopeji, v Labuti, Velkém Psu a Lodní zádi. Nakreslil první radiovou mapu oblohy. Jako první pozoroval radiové záření Slunce. Spolu s Karlem Janskym se tak stal spoluzakladatelem radioastronomie.


Slavní lidé Aldebaran Homepage