Jansky, Karl

(1905–1950)


Americký radioinženýr. Byl zaměstnán u Bellových laboratoří. Za úkol dostal maximalizovat poměr užitečný signál / šum u krátkovlnného transatlantického radiotelefonního spojení. V roce 1932 zkonstruoval speciální otočnou radiovou anténu (20,5 MHz a 45 KHz) a nalezl periodicky se opakující šum (perioda 23 h 56 min). Zdroj šumu sledoval necelé dva roky, zpočátku se domníval, že pochází ze Slunce. Při částečném zatmění 31. 8. 1932 tuto možnost definitivně vyloučil. V roce 1933 určil, že šum přichází ze směru souhvězdí Střelce, ze samotného centra naší Galaxie a výsledek publikoval v časopise Nature and Proc. Inst. Radio Engineers. Pozoruhodný výsledek se také objevil 5. 5. 1933 na první stránce New York Times. Bohužel ani to nepomohlo, aby ho vzali vážně tehdejší astronomové. Aniž by si toho kdokoli všiml, právě se zrodila radioastronomie a Karl Jansky se stal jejím zakladatelem. Je neuvěřitelné, že za tento významný objev a zásadní průlom v astronomii nezískal Nobelovu cenu za fyziku. Na dlouhá léta se stal jediným následovníkem Grote Reber.


Slavní lidé Aldebaran Homepage