Perl, Martin

(1927–2014)


Americký fyzik (narozen ve státě New York), který spolu s Frederickem Reinesem obdržel Nobelovu cenu za fyziku pro rok 1995 za objev supertěžkého tau elektronu (tauonu). S tímto objevem byl v roce 1977 dokončen tzv. standardní model částicové fyziky. Frederick Reines dostal cenu za objev neutrina, který učinil v padesátých letech.

Perl promoval v roce 1948 na Brooklynském polytechnickém institutu s titulem chemického inženýra. Po dvou letech práce začal studovat jadernou fyziku na Kolumbijské univerzitě, kde také získal titul PhD (1955). Byl učitelem a později i docentem na Michiganské univerzitě (1955–1963) a poté se stal zaměstnancem Standfordské university (1963). V roce 1966 se marně pokoušel objevit novou částici (nabitý lepton) ve Standfordském lineárním urychlovacím centru (SLAC). Na počátku sedmdesátých let (po přestavbě a modernizaci) dosáhl urychlovač požadovaných parametrů na nalezení částice. Po sérii pokusů se srážkami elektronů a pozitronů v letech 1974–1977 našel těžký elektron, později nazvaný částicí tau (tauon). Ta se za pouhou desetinu biliontiny sekundy rozpadne na elektron, elektronové antineutrino a tauonové neutrino. Objevil také, že se antičástice tauonu rozpadne na tauonové antineutrino elektronové neutrino a pozitron.


Slavní lidé Aldebaran Homepage