Mottelson, Ben Roy

(1926)


Americko-dánský fyzik, V roce 1975 získal Nobelovu cenu za fyziku za objev nesférických atomových jader. Cenu sdílí s A. BohremJ. Rainwaterem. Doktorát z teoretické fyziky získal na Harvardu v roce 1950. Mottelson přijal nabídku práce v Ústavu teoretické fyziky Nielse Bohra v Copenhagenu, kde spolupracoval s A. Bohrem (synem N. Bohra). Na základě teorie J. Rainwatera prováděl spolu s A. Bohrem v padesátých letech experimenty, které ukázaly, že pohyb částic v jádře může změnit tvar atomového jádra. Poprvé tak bylo prokázáno, že atomová jádra nemusí mít sférický tvar. To bylo mimořádně důležité pro pochopení procesu štěpení jader, při kterém jádro osciluje, protahuje se a nakonec se dělí na dvě menší jádra.


Slavní lidé Aldebaran Homepage