Mössbauer, Rudolf Ludwig

(1929)


Německý fyzik, který získal Nobelovu cenu za fyziku pro rok 1961 za objev Mössbauerova jevu. O cenu se dělí s Robertem Hofstadterem, který ji získal za výzkum struktury protonu a neutronu.

Za normálních podmínek dojde při emisi gama kvanta k zpětnému odrazu atomového jádra. Podle velikosti zpětného rázu se mění vlnová délka emitovaného záření. Mössbauer zjistil, že při nízkých teplotách se jádro stává součástí krystalové mříže krystalu a ten absorbuje energii zpětného rázu a emitovaná vlnová délka je přesně definovaná. Zdroje gama záření o přesně stanovené vlnové délce posloužily k ověření obecné teorie relativity (Pound Rebkův experiment se změnou vlnové délky fotonů v gravitačním poli Země). Mössbauerův jev se také využívá při měření magnetických polí jádra.

Mössbauer svůj objev učinil v roce 1957, o rok později získal PhD na universitě v Mnichově. V roce 1961 se stal profesorem fyziky na CalTechu (California Institute of Technology) v Pasadeně. O tři roky později se vrátil do Mnichova a stal se profesorem fyziky na Akademii techniky (Technical Academy).


Slavní lidé Aldebaran Homepage